Zadovoljstvo nam je pozvati vas da prisustvujete hands-on on kursu „The Ultimate Live Patient“ u organizaciji Ritter Akademije i Stomatološkog fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu koji će se održati od 9.-11.12.2022. godine na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo će prisustvo kursu vrjednovati sa 20 bodova.