Udruženje stomatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine (USFBiH)
osnovano je 1997. godine. Od 1998. godine član je Svjetske stomatološke organizacije (FDI), a od 2002. godine član je Balkanskog udruženja stomatologa (BaSS).

Kroz svoje dvadesetogodišnje djelovanje USFBiH kao nevladina i nestranačka organizacija promoviše stručno, profesionalno i dobrovoljno okupljanje stručnjaka iz oblasti stomatologije sa teritorije FBiH, a u cilju kontinuiranog razvoja stomatološke djelatnosti, popularizacije naučnih dostignuća iz stomatoloških i drugih srodnih medicinskih nauka, te njihove primjene u praksi uključujući navedeno jačanje i dalje unaprjeđenje stručnog i naučnog rada u oblasti stomatologije kao značajne komponente reforme zdravstva u FBiH uopće.

Osnovno programsko načelo USFBiH je podsticanje razvoja i unaprjeđenja stručnog i naučnog rada u oblasti stomatologije, saglasno sa načelima i pravilima struke.

Udruženje stomatologa
u Federaciji Bosne i Hercegovine

Adresa: Bolnička 4a,
71000 Sarajevo, BiH

Telefon: +387 61 172 757,
+387 63 894 266

+387 33 407 813

web: https://www.usfbih.org.ba

e-mail: usfbih2016@gmail.com

Transakcijski račun:
1610000070990043 kod Raiffeisen banke

Predsjedništvo USFBiH:

1. prof. dr. sci. Sedin Kobašlija – predsjednik

2. mr. sci. dr. Gordan Jurišić – potpredsjednik

3. dr. Amer Huskanović – potpredsjednik

4. prof. dr. sci. Nina Marković – generalni sekretar

5. prof. dr. sci. Adem Salihagić

6. prof. dr. sci. Mirjana Gojkov-Vukelić

7. prof. dr. sci. Alma Gavranović-Glamoč

8. prof. dr. sci. Elmedin Bajrić

9. prim. dr. Nedžad Terzić

10. mr. sci. dr. Amer Bukvić

11. ass. dr. Azra Jelešković

12. dr. Dominik Lubina

13. dr. Jasmin Habibović

14. mr. sci. dr. Zlatko Ilić

15. dr. Haris Mujanović