Poštovane i drage kolegice i kolege, studenti, sestre i tehničari!

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati Vas na stručni skup pod nazivom “Sekcija pedodonata USFBiH 2023.g.” u organizaciji Udruženja stomatologa FBiH, koji će se održati u subotu 09.12.2023. g. u Hotelu Holiday u Sarajevu, sa početkom u 9:00 sati.

Vjerujemo da će predavanja i ostali sadržaji koje smo pripremili za Vas donijeti korisna saznanja i novu energiju za Vaš svakodnevni rad.

Ovaj skup  je namijenjen svim članovima dentalnog tima, doktorima, studentima, sestrama/asistentima. Predavanja po pozivu  će održati renomirani predavači sa Univerziteta u Sarajevu, Mostaru i Beogradu. Teme koje će biti prezentirane su savremene i aktuelne oblasti preventivne i dječije stomatologije, dentalne traumatologije, dječije psihologije, regenerativne endodoncije i ortodoncije. Stomatolozi će također imati priliku da aktivno učestvuju kroz kratke prezentacije svojih naučnih radova ili prikaze slučaja. U sklopu skupa će biti  postavljena tematska izložba na kojoj će naši sponzori prezentirati nešto iz svojih asortimana sredstava za oralnu higijenu, dentalnih materijala i zdrave hrane.

Pozivamo vas da svojim prisustvom podržite ovaj događaj, proširite svoje znanje, saznate novitete iz struke i nauke u ugodnom okruženju kolega i prijatelja. Posebno se radujemo susretu sa našim uvaženim penzionisanim specijalistima dječije i preventivne stomatologije, koji su oslobođeni plaćanja kotizacije za ovaj skup.

Radujemo se susretu s Vama.

CIJENE KOTIZACIJE ZA DOKTORICE I DOKTORE

Rana registracija: do 01.Decembra 2023.g. 70, KM
Kasna registracija:
02. do 08.Decembra 2023.g. 90, KM

CIJENE KOTIZACIJE ZA SESTRE I STUDENTE

Rana registracija: do 01.Decembra 2022.g. 40, KM
Kasna
registracija: 02. do 08.Decembra 2022.g. 60, KM

Cijena kotizacije za učesnike koji budu imali usmenu prezentaciju je niža za 20,- KM.

BODOVANJE

Stomatološka Komora FBiH prisustvo skupu boduje sa 5 bodova za doktore stomatologije, 3 boda za sestre/tehničare, dodatna 3 boda prvom autoru usmene prezentacije, dodatna 2 boda koautoru prezentacije.

Stomatološka Komora KS prisustvo skupu boduje sa 10 bodova za doktore stomatologije i sestre/tehničare, dodatnih 10 boda prvom autoru usmene prezentacije, dodatnih 5 bodova koautoru usmene prezentacije.

UPLATE KOTIZACIJA

Na transakcijski račun: 1610000070990043
Primalac: Udruženje stomatologa u FBiH
Svrha doznake: Kotizacija za stručni skup “Sekcija pedodonata USFBiH 2023.g. “ Obavezno naznačiti: Kotizacija za doktor/sestra/student.
Pri registraciji obavezno prikazati dokaz o uplati.

HOTELSKI SMJEŠTAJ

Hotel Holiday Sarajevo za učesnike skupa nudi poseban popust na cijene smještaja. Info: + 387 33 288 400
Rezervacije: reservation@hotelholiday.ba

SPONZORI

PRIJAVE USMENIH PREZENTACIJA

Doktori stomatologije će imati priliku da svoja iskustva u kliničkom i naučno-istraživačkom radu prezentiraju kroz usmene prezentacije. Usmene prezentacije trebaju biti iz oblasti dječije i preventivne stomatologije I biti će pojedničanog trajanja do najviše 5 minuta.

Radovi se prijavljuju na e-mail adresu spusfbih@gmail.com a rok za prijavu radova je 24.11.2023.g.

Prezentirati se mogu naučno-istraživački radovi i prikazi slučaja.

Prijava rada treba da sadrži:

a) osnovne informacije o radu: naslov rada, vrsta rada (prikaz slučaja ili naučno-istraživački rad), ime i prezime glavnog autora (prezentera) i koautora (maksimalno 4 koautora), zdravstvene ustanove autora i koautora

b) sažetak (abstrakt) rada do 250 riječi. Sažetak naučno-istraživačkog rada treba da ima 4 dijela: cilj, metod, rezultati, zaključak. Sažetak prikaza slučaja treba da sadrži 3 dijela: uvod, prikaz slučaja, zaključak.

Prezentacije na skupu su isključivo usmene uz Power point prezentaciju i uz maksimalno trajanje do 5 minuta. Pravo na umanjenu cijenu kotizacije ostvaruje samo prvi autor. Da bi rad bio prezentiran, mora biti plaćena kotizacija za prvog autora. Autori/koautori radova koji budu prijavljeni a ne budu prezentirani na skupu, ne ostvaruju pravo na dodatne bodove. Abstrakti radova podliježu recenziji, a autori će biti blagovremeno obaviješteni o odluci Naučnog odbora. Abstrakti radova prezentiranih na skupu će biti objavljeni u knjizi sažetaka koja će u PDF formatu biti dostupna na stranici Udruženja stomatologa FBiH usfbih.org.ba

8:00 – 9:00 Registracija učesnika
9:00 – 9:10 Otvaranje skupa – prim.mr.sc. Damir Duratbegović, Predsjednik Sekcije pedodonata USFBiH
9:10 – 9:40 „Kratki vodić kroz mjere primarne profilakse“ – Prof.dr. Amila Zukanović 

(Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom)

9:40 – 10:10 „Krunično/korenske frakture zuba, terapijske mogućnosti“  – Prof.dr. Dejan Marković  

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju)

10:10 – 10:40 „Sanacija zuba u općoj anesteziji kod pacijenata sa poteškoćama“  – Doc.dr. Lidija Lasić Arapović

(Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet, Studij dentalne medicine)

10:40 – 10:50 „To see or not to see – vizualizacija plaka i njene mogućnosti“ – Dr. sci. dent.med. Zerina Hadžić

Sponzorsko predavanje – Dental Grupa

10:50 – 11:00 Pauza 10 min.
11:00 – 11:30 „Psihološki aspekti i pristupi u smanjenju dentalne anksioznosti kod djece i mladih“  – Prof.dr. Senija Tahirović, doktor psiholoških nauka, specijalista traumatske psihologije  

(Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje „Iskre odrastanja“ Sarajevo)

11:30 – 12:00 „Regenerativna endodontska procedura“  – V.Prof.dr. Lajla Hasić Branković 

(Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom)

12:00 – 12:20 Doc.dr. Miloš Beloica  

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju)  

Sponzorsko predavanje – Elmex

12:20 – 12:50 „Komplikacije i neželjeni efekti ortodontske terapije“ –  Doc.dr. Azra Jelešković

(Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom)

12:50 – 13:00 Riječ sponzora –  Bosnalijek
13:00 – 13:40 Caffee-snack osvježenje sa PODRAVKOM  
13:40 – 15:00

Usmene prezentacije iz oblasti dječije i preventivne stomatologije – pojedničano trajanje 5 min.

Upute za prijavu usmenih prezentacija

Pozivamo Vas da svoja iskustva u kliničkom i naučno-istraživačkom radu prezentirate kroz usmene prezentacije. Radovi se prijavljuju na e-mail adresu spusfbih@gmail.com a rok za prijavu radova je 24.11.2023.g. Prezentirati se mogu naučnoistraživački radovi i prikazi slučaja. Prijava rada treba da sadrži:

a) osnovne informacije o radu: naslov rada, vrsta rada (prikaz slučaja ili naučno-istraživački rad), ime i prezime glavnog autora (prezentera) i koautora (maksimalno 4 koautora), zdravstvene  ustanove autora i koautorâ.

b) sažetak (abstrakt) rada do 250 riječi. Sažetak naučno-istraživačkog rada treba da ima 4 dijela: cilj, metod, rezultati, zaključak.  Sažetak prikaza slučaja treba da sadrži  3 dijela: uvod, prikaz slučaja, zaključak.

Prezentacije na skupu su isključivo usmene uz Power point prezentaciju i uz maksimalno trajanje do 5 minuta. Pravo na umanjenu cijenu kotizacije ostvaruje samo prvi autor. Da bi rad bio prezentiran, mora biti plaćena kotizacija za prvog autora. Autori/koautori radova koji budu prijavljeni a ne budu prezentirani na skupu, ne ostvaruju pravo na dodatne bodove. Abstrakti radova podliježu recenziji, a autori će biti blagovremeno obaviješteni o odluci Naučnog odbora. Abstrakti radova prezentiranih na skupu će biti objavljeni u knjizi sažetaka koja će u PDF formatu biti dostupna na stranici Udruženja stomatologa FBiH usfbih.org.ba

15:00 – 15:30 Sastanak stručnog kolegija sekcije pedodonata USFBIH Trajanje 30 min.