Udruženje stomatologa u FBiH  i Udruženje stomatologa RS

organizuju

7.kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem

 NAUKA  I PRAKSA ZA STRUKU

 Mostar, hotel Mostar, 19. i 20. 05. 2023. godine

 

 

visine kotizacija i rokovi za uplatu:

kotizacije datum članovi USFBiH i USRS* stomatolozi student**
rana kotizacija do 31. 03. 2023. 90 KM 100 KM 40 KM
kasna kotizacija od 01. 04. 2023. do 18. 05. 2023. 110 KM 130 KM 50 KM
u dane kongresa kotizacija od 19. 05. 2023. 130KM 160  KM   60KM

 

*visina kotizacije za autore koji prezentiraju radove će biti umanjena za  20 KM; uplatu izvršiti najkasnije do 15. 04. 2019. godine, po dobivanju obavijesti o prihvaćanju radova;

rokovi za slanje radova:

Abstrakti radova za usmene i poster prezentacije se dostavljaju od 01.02.2023. do 10. 04. 2023. godine na e-mail adresu usfbihkongres@gmail.com

Upute za pisanje i slanje sažetaka radova za VII kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem

Detaljne  informacije o kongresu  će biti objavljene na web stranici Udruženja stomatologa u FBiH https://usfbih.org.ba/ kao i Facebook stranici Udruženja stomatologa u FBiH https://www.facebook.com/stomatolozi/.

Uplate kotizacija se mogu vršiti na Transakcijski račun: 1610000070990043, Raiffeisen banka Sarajevo

Svrha uplate:  7. kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem. Na uplatnici navesti ime i prezime učesnika ili u Udruženju stomatologa FBiH, Bolnička 4a, Sarajevo.

 

Smještaj u Hotelu Mostar za učesnike Kongresa:

Cijene noćenja sa doručkom iznose:

1/2 soba za 1 osobu 136,00 KM,

1/2 soba = 178,00 KM.

Dodatak boravišna taxa, koja iznosi 2,00 KM po osobi po danu.

Dodatak za polupansion iznosi 30,00 KM.

Na ove cijene članovi Udrženja  imaju popust od 15 %, za ostale učesnike popust je  10%.

Hotel Mostar d.o.o. • Adresa: Kneza Domagoja b.b. 88000 Mostar • Recepcija – Tel.: 036 446 500 / Fax: 036 317 950

E-mail: recepcija@hotelmostar.ba  prodaja@hotelmostar.ba  • web: www.hotelmostar.ba