Udruženje stomatologa u FBiH  i Udruženje stomatologa RS

 organizuju 

  1. kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem

 NAUKA  I PRAKSA ZA STRUKU

 Mostar, hotel Mostar, 19. i 20. 05. 2023. godine

 

 

visine kotizacija i rokovi za uplatu:

kotizacije datum članovi USFBiH i USRS* stomatolozi studenti i stom. sestre-tehničari**
rana kotizacija do 15. 04. 2023. 90 KM 100 KM 40 KM
kasna kotizacija od 16. 04. 2023. do 18. 05. 2023. 110 KM 130 KM 50 KM
u dane kongresa kotizacija od 19. 05. 2023. 130KM 160  KM   60KM

 

*visina kotizacije za autore koji prezentiraju radove će biti umanjena za  20 KM; uplatu izvršiti najkasnije do 15. 04. 2023. godine, po dobivanju obavijesti o prihvaćanju radova;

rokovi za slanje radova:

Zbog povećanog interesovanja abstrakti radova za usmene i poster prezentacije se dostavljaju do 20. 04. 2023. godine na e-mail adresu usfbihkongres@gmail.com.  Abstrakti radova će biti štampani u časopisu Stomatološki vjesnik.

Upute za pisanje i slanje sažetaka radova za VII kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem

Detaljne  informacije o kongresu  će biti objavljene na web stranici Udruženja stomatologa u FBiH https://usfbih.org.ba/ kao i Facebook stranici Udruženja stomatologa u FBiH https://www.facebook.com/stomatolozi/.

Uplate kotizacija se mogu vršiti na:

Transakcijski račun: 1610000070990043, Raiffeisen banka Sarajevo

Primalac: Udruženje stomatologa u FBiH, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

Svrha uplate:  članarina za 7. kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem. Na uplatnici navesti ime i prezime učesnika

 

Smještaj u Hotelu Mostar za učesnike Kongresa:

Cijene noćenja sa doručkom iznose:

1/2 soba za 1 osobu 136,00 KM,

1/2 soba = 178,00 KM.

Dodatak boravišna taksa, koja iznosi 2,00 KM po osobi po danu.

Dodatak za polupansion iznosi 30,00 KM.

Na ove cijene članovi Udrženja  imaju popust od 15 %, za ostale učesnike popust je  10%.

Hotel Mostar d.o.o. • Adresa: Kneza Domagoja b.b. 88000 Mostar • Recepcija – Tel.: 036 446 500 / Fax: 036 317 950

E-mail: recepcija@hotelmostar.ba  prodaja@hotelmostar.ba  • web: www.hotelmostar.ba

Program:

  •  Pozvani predavači – aktuelne, zanimljive teme
  • Sponzorska predavanja
  • Dentalna izložba
  • Usmene i poster prezentacije 

 

 

POZVANI PREDAVAČI

 

Prof.dr. Gedrange,Tomasz

Redovni profesor na Univerzitetu u Dresdenu, SR Njemačka, FDI CE program predavač

Ortodontski aspekt Personalizirane rekonstrukcije kosti – indikacije i ograničenja 

(Personalized bone reconstruction in orthodontic point of view- indication and limitation)

Prof.dr. Sina Uçkan, Redovni profesor na Hacetepe Univerzitetu,Turska

 

Hirurški doprinos estetici lica

(Surgical Contribution to Facial Aesthetics)

Dr Nur Balci, predavač na Istanbul Medipol Univerzitetu, Stomatološki fakultet, Turska

 

Klinički savjeti za povećanje širine pripojne gingive

(Clinical Tips for Increasing the Width of Attached Gingiva)

Prof.dr. Lejla Kazazić, Vanredni profesor na Univerzitetu u Sarajevu- Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, BiH Metode otiskivanja u implantoprotetici

(Methods of impression in implant prosthodontics)

Prof.dr. Zoran Mandinić, Vanredni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija Opravdanost radiološke dijagnostike u dečjoj stomatologiji – između nauke i prakse

(Justification of radiological diagnostics in children’s dentistry- between science and practice)

Prof.dr. Hrvoje Jurić, Redovni profesor na Stomatološkom fakulteta Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska Regenerativni postupci nakon ozljede zuba – što znamo i možemo?”

(Regenerative procedures after a tooth injury – what do we know and can do)

Doc.dr. Mihael Stanojević, Docent na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BiH, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Stomatološki fakultet, BiH

 

Ekonomski principi u vođenju stomatološke ordinacije

(Economic principles in running a dental office)

  

BODOVANJE UČEŠĆA NA KONGRESU

Kongres će bodovati Stomatološke komore  prema pravilnicima o bodovanju skupova kontinuirane edukacije.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo – 12 bodova za sve učesnike kongresa

Stomatološka komora Federacije Bosne I Hercegovine:  Učesnik Kongresa može ostvariti bodove po dva osnova (aktivnim I pasivnim učešćem) bodovi se zbrajaju:

  •  10 bodova za doktore stomatologije učesnike kongresa
  • 5 bodova za stomatološke sestre tehničare
  • 5 bodova za zubne tehničare
  • autorima I koautorima usmene prezentacije dodaje se 5 bodova
  • autorima I koautorima poster prezentacije dodaje se 5 bodova