Dana 09.12.2023. godine je u hotelu Holiday u Sarajevu održan  stručni skup “Sekcija pedodonata USFBiH 2023. g.” u organizaciji Udruženja stomatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Programom stručnog skupa obuhvaćene su zanimljive i aktuelne teme iz dječije stomatologije. Eminentni stručnjaci sa Stomatoloških fakulteta Univerziteta u Beogradu, Mostaru i Sarajevu iz oblasti dječije i preventivne stomatologije, dentalne traumatologije, psihologije, ortodoncije i endodoncije su kroz svoja sadržajna predavanja prenijeli učesnicima svoja bogata znanja i iskustva. Značajan doprinos ovom skupu dale su i usmene prezentacije kojima su koleginice i kolege prikazali rezultate svojih istraživanja i slučajeve iz kliničke prakse.

Na skupu je također održan sastanak stručnog Kolegija sekcije pedodonata na kojem je predstavljena edukativna brošura i poster za prevenciju ranog dječijeg karijesa, a koju je izradila grupa specijalista dječije i preventivne stomatologije pri Sekciji pedodonata USFBiH. Brošura i poster se mogu preuzeti na web stranici Udruženja na ovom linku.

Vjerujemo da je ovaj stručni skup bio dobra prilika za sticanje novih saznanja, razmjenu profesionalnih iskustava i ugodno druženje sa kolegama i prijateljima. Zahvaljujemo se našim predavačima na odličnim predavanjima kao i posjetiocima na učešću.

Zahvaljujemo se našim sponzorima koji su podržali ovaj skup: Bosnalijek, Curaprox, Dental Group, Elmex i Podravka.

Knjiga sažetaka