Poštovani članovi Udruženja stomatologa FBiH,

 Tehnički servis za zaštitu od jonizirajućeg zračenja u dentalnoj radiologiji VERLAB je 14. novembra 2020. godine održao besplatnu online edukaciju na temu Zaštita i kontrola kvaliteta u stomatološkoj radiologiji, kako smo vam ranije i najavili. Svima koji su imali priliku da prisustvuju, detaljno su predstavljene zakonska regulativa o korištenju i posjedovanju izvora jonizirajućeg zračenja, sistem koji obuhvata različite tehničke servise koji djeluju u ovoj oblasti, kao i čitava procedura vezana za registraciju i korištenje rendgen aparata u stomatološkoj praksi.

Ukoliko niste bili u prilici da prisustvujete pomenutoj edukaciji, obavještavamo vas da je snimak iste sada dostupan na web stranici Verlaba, kojoj možete pristupiti i klikom na ovaj link.