Sekcija Pedodonata USFBIH objavljuje poziv na skup 10. decembar 2022.g. Hotel Hills Sarajevo

CIJENE KOTIZACIJE ZA DOKTORICE I DOKTORE


Rana registracija
: do 03.Decembra 2022.g. 60, KM
Kasna registracija:
03. do 09.Decembra 2022.g. 80, KM


CIJENE KOTIZACIJE ZA SESTRE I STUDENTE


Rana registracija
: do 03.Decembra 2022.g. 30, KM
Kasna
registracija: 03. do 09.Decembra 2022.g. 50, KM
Penzionisani
specijalisti dječije stomatologije besplatno


VREDNOVANJE PASIVNOG UČEŠĆA


Stomatološka Komora FBiH
5 bodova
Stomatološka Komora Kantona Sarajevo
5 bodova
Registracija učesnika na dan
skupa: 9:00 do 10:00 sati

UPLATE KOTIZACIJA

Na transakcijski račun: 1610000070990043

Primalac: Udruženje stomatologa u FBiH

Svrha doznake: Kotizacija za stručni skup “Sekcija pedodonata USFBiH 2022.g. “

Obavezno naznačiti: Kotizacija za doktor/sestra/student

ili

Lično u prostorijama Udruženja stomatologa FBiH na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu od 8-14 sati. Tel: +387 61 712-964 (8 do 14 sati) – Sejla Azemović

NAPOMENA – u danu i na mjestu održavanja skupa neće biti organizirana uplata kotizacija.

Hotel Hills Sarajevo za učesnike nudi popust na cijene smještaja.

Info: + 387 33 947 947
Rezervacije: info@hotelhills.ba

9:00 – 10:00 Registracija učesnika
10:00 – 10:10 Pozdravni govor predsjednika sekcije

mr.sc. Damir dr. Duratbegović  (Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet sa Klinikama, Klinika za dječiju i preventivnu stomatologiju)

Trajanje 10 min.

10:10 – 10:40 „Savremena primjena fluorida i preparata za remineralizaciju zuba u dječijoj stomatologiji“;

V. Prof.dr. Nina Marković (Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet sa Klinikama, Katedra za dječiju i preventivnu stomatologiju)

Trajanje 30 min.

10:40 – 11:10 „Lokalna upotreba antimikrobnih sredstava kod liječenja ireverzibilnih promjena pulpe

mliječnih zuba“ ;

Prof.dr. Amila Zukanović (Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet sa Klinikama, Katedra za dječiju i preventivnu stomatologiju)

Trajanje 30 min.

11:10 – 11:30 Pauza 20 min.
11:30 – 11:50 „Stomatološka zaštita djece sa poteškoćama u razvoju – opšta anestezija“

Prim.dr. sc. Rubina Smajić (Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet sa Klinikama, Klinika za dječiju i preventivnu stomatologiju)

Trajanje 20 min.

11:50 – 12:10 „Terapijski protokol za avulziju stalnog zuba“

Dr. Dženan Balić (Dom Zdravlja Mostar, Medicinski fakultet Mostar)

Trajanje 20 min.

12:10 – 12:30 „Procjena i prevencija oralnih oboljenja kod djece“

Dr.sc. Mervana Spahić Dizdarević (JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo)

Trajanje 20 min.

12:30 – 12:50 Pauza 20 min.
12:50 – 13:10 „Edukativne posjete stomatoloških timova vrtićima JU “Djeca Sarajeva“ sa epidemiološkom

evaluacijom oralnog zdravlja predškolske djece“

Dr. Elma Katana (Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet sa Klinikama, Klinika za dječiju i

preventivnu stomatologiju)

Trajenje 20 min.

13:10 – 13:30 „Kompozitni ispun, korak po korak“

Prof.dr.sc. Dragan Ivanović (Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski falultet Foča, Specijalistički centar za stomatologiju – Dječija i preventivna stomatologija)

Trajanje 30 min.

13:30 – 14:00 Sastanak stručnog kolegija sekcije pedodonata USFBIH

Trajanje 30 min.