Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i stiče se potpisivanjem pristupnice i upisom u Registar članova. Mjesečna članarina je 5 KM. Svaki član Udruženja dobiva iskaznicu nakon šestomjesečne uplate članarine sa slikom, BaSS i FDI logom, doktorskom titulom prepoznatljivom kod nas i u svijetu.

Formular za PRIJAVU U ČLANSTVO možete preuzeti klikom na ovaj link:
Prijava za članstvo u USFBIH

Popunjen formular možete poslati na e-mail: usfbih2016@gmail.com,

ili na adresu Udruženja: Udruženje stomatologa u FBiH, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

Uplata članarine može se izvršiti na račun:
1610000070990043; Raiffeisen banka, Sarajevo, sa naznakom članarina.

Kolege iz javnih ustanova- državnih ambulanti mogu vršiti  mjesečnu uplatu odbijanjem preko platne liste u dogovoru sa organizacijom u kojoj rade, kolege iz privatne prakse uplate mogu izvršiti na gore navedeni račun.

Od sada se uplate članarine mogu vršiti i lično u prostorijama Udruženja uz prethodnu najavu.