CEREMONIJA OTVARANJA 25. KONGRES BALKANSKOG STOMATOLOŠKOG DRUŠTVA

 Hotel Hills, Sarajevo, 19.05.2022. sa početkom u 19:00

 

HIMNA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Pozdravni govor organizatora kongresa

Muzička numera: Aida Mušanović Arsić – Sarajevo ljubavi moja

Nastup studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu:

Kad ja pođoh na Bembašu

Otkako je Banja Luka postala

Izvode: Zanin Berbić, vokal

Damir Galijašević, harmonika

 Čudna jada od Mostara grada

Izvode: Safet Bučo, vokal

Damir Galijašević, harmonika

 

Pozdravni govor predsjednika naučnog odbora 25. BaSS kongresa

Muzička numera:

Nastup studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu:

Moj dilbere

Izvode: Safet Bučo, vokal

Damir Galijašević, harmonika

Berin Buturović- muzički miks

 

Obraćanje predsjednice balkanskog stomatološkog društva

Obraćanje predstavnika Stomatoloških fakulteta iz Bosne i Hercegovine

Muzička numera:

Aida Mušanović Arsić – trio – Ima neka tajna veza

uz ples Plesni klub Aster:  argentinski tango

Plesni klub Aster: muzički mix- rumba i bachata

 

Predstavljanje i obraćanje sponzora

Muzička numera:

Nastup studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu Kvintet harmonika Muzičke akademije

 Ivan Čavlović

Četiri eseja za kvintet harmonika

Azmir Halilović

Ivor Javor-Korjenić

Iris Granulo

Safet Tahirović

Emil Pilica

Plesni klub Aster: Salsa –

Odjava

Nastup studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu Kvartet saksofona Muzičke akademije

 David Mastikosa

Nucleus za kvartet saksofona

Ivona Šiško, sopran saksofon

Zoja Vuković, tenor saksofon

Mirza Sijerčić, bariton saksofon

Rijad Šarić, alt saksofon

Aida Mušanović Arsić: Show must go on

Koktel dobrodošlice