Poštovane kolege,

zbog epidemioloških mjera sprječavanja širanja zaraze virusom SARS -CoV-2 (COVID -19) u prethodnom periodu nismo bili u mogućnosti organizirati skupove.

U nadi da će se vakcinacijom i efikasnim epidemiološkim mjerama u narednoj 2022. godini stanje normalizirati, i da ćemo nastaviti sa tradicionalnim skupovima uključujući i Balkanski kongres stomatologa (25. BaSS kongres) za koji vas pozivamo da rezervišete datum od 19-21.05.2022. godine, u ovom periodu smo fokusirani na pripreme aktivnosti za 2022. godinu.

Želimo vam dobro zdravlje i nadamo se skorom okupljanju, profesionalnom usavršavanju, razmjeni iskustava i druženju.