Poštovani učesnici i sudionici skupa,

ovim putem se želimo zahvaliti preko 300 učesnika i aktivnih sudionika kongresa, kojima je od strane pozvanih predavača iz BiH i inostranstva i prezentera predstavljen naučni i stručni program od preko 50 predavanja, usmenih i poster prezentacija.

Također, zahvaljujemo se na podršci i prisustvu generanog sponzora, sponzora i izlagača u izložbenom dijelu kongresa, uz prisustvo partnera Udruženja stomatologa u FBiH.

Iako se radilo o skupu stomatologa, značajna posjeta studenata stomatologije i njihovo aktivno učešće u naučnom dijelu kongresa govori u prilog svijetle budućnosti struke.

Na kraju, veliku zahvalnost dugujemo Komori doktora stomatologije Republike Srpske na podršci u organizacionom dijelu, a što je rezultovalo značajnom posjetom kongresu članova ove komore.

Pozivamo vas sve zajedno da se ponovo sretnemo na 25. BaSS kongresu u periodu 28-30. 05. 2020. godine

Kongresni, Naučni i Organizacioni odbor