Poštovani članovi Udruženja stomatologa u FBiH,

želimo vas informisati da Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu organizuje

NECIKLIČNI STUDIJ – DENTAL IMPLANTS FROM BASIC TO ADVANCED

Sve informacije o navedenom studiju, predavačima, učešću, načinu kako učešće ostvariti i kontaktu možete naći na sljedećem linku.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo pasivno učešće na navedenom studiju vrednuje sa 12 bodova.