Poštovani članovi Udruženja, posjetioci i prezenteri radova na VI kongresu stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem,

upravo je izašla elektronska verzija časopisa Stomatološki vjesnik u okviru kojeg se nalaze sažeci usmenih i poster prezentacija koji su izloženi na ovom skupu. Pomenuti broj časopisa možete preuzeti na ovom linku.