Poštovani posjetioci,
organizatori Simpozija objavljuju

PROGRAM X INTERNACIONALNOG SIMPOZIJA IZ STOMATOLOGIJE

kojeg možete preuzeti ovdje.

Tokom naučnog dijela programa organizovat će se hands-on kurs iz endodoncije pod naslovom Recipročna i kontinuirano-rotaciona tehnika single file obrade korijenskih kanala. O detaljima pomenutog kursa se možete informisati na sljedećem linku.

Zbog povećane zainteresovanosti, produžene su pogodnosti za smještaj učesnika u Hotelu Mostar, o čemu se možete informisati preuzimanjem njihove ponude.

Uplata kotizacije se može vršiti na transakcijski račun Udruženja stomatologa u FBiH, broj 1610000070990043 kod Raiffeisen banke, Sarajevo, sa naznakom „kotizacija za X internacionalni simpozijum“ uz ime i prezime, ili lično u prostorijama Udruženja uz prethodnu najavu, a prema sljedećem:

kategorija: do 21. 09. 2017. godine 22. i 23. 09. 2017. godine
članovi Udruženja stomatologa u
FBiH i Udruženja stomatologa RS
60,00 KM 80,00 KM
stomatolozi 80,00 KM 100,00 KM

 

Kotizacija uključuje kongresni materijal, te prisustvo predavanjima, usmenim i poster prezentacijama.

Stomatološka komora FBiH će X internacionalni simpozijum iz stomatologije bodovati sa 10 bodova, referentima za usmeno izlaganje se dodjeljuje još po 3 boda a koautorima po 2 boda, dok se autorima i koautorima poster prezentacija dodjeljuje još po 2 boda.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo će X internacionalni simpozijum iz stomatologije bodovati sa 10 bodova.

Stomatološka komora Unsko-sanskog kantona će X internacionalni simpozijum iz stomatologije bodovati sa 10 bodova, referentima za usmeno izlaganje se dodjeljuje još po 3 boda a koautorima po 2 boda, dok se autorima i koautorima poster prezentacija dodjeljuje još po 2 boda.