Poštovani članovi Udruženja i posjetioci skupa,

Udruženje stomatologa RS i Udruženje stomatologa u FBiH organizuju

V kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem

Teslić, hotel Kardial (Banja Vrućica), 11. i 12. 05. 2018. godine

Na skupu će biti prisutni sljedeći pozivni predavači:

  1. dr. Murali Srinivasan, Švicarska (FDI predavač);
  2. dr. Andreas Bartols, SR Njemačka;
  3. prof. dr. Ilijana Muratovska, Makedonija;
  4. dr. Michael Korsch, SR Njemačka;
  5. prof. dr. Aleksa Marković, Srbija;
  6. prof. dr. Ibrahim Sina Uckan, Turska;
  7. prof. dr. Smiljka Cicmil, Bosna i Hercegovina;
  8. prof. dr. Nenad Nedeljković, Srbija;
  9. doc. dr. Radmila Arbutina, Bosna i Hercegovina.

Više informacija o visini kotizacija i rokovima za uplatu, rokovima za slanje sažetaka radova, uputama za pisanje i slanje sažetaka radova, ponudi za sponzore i ostalim detaljima mozete vidjeti na navedenom linku.


V kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem je dio FDI globalnog programa kontinuirane edukacije za 2018. godinu.