Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Udruženje stomatologa u FBiH i Udruženje stomatologa RS organizuju
X INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM IZ STOMATOLOGIJE
Mostar, Hotel Mostar, 22. i 23. 09. 2017. godine

Na simpozijumu će biti prisutni sljedeći predavači (abecednim redom):

 1. dr. Andreas Bartols, M.A. (Akademie für Zahnärztliche Fortbildung, Karlsruhe, SR Njemačka)
  Oblast: dentalna patologija i endodoncija
  Tema predavanja: Endodontic treatment: From routine application to special care

 

 1. prof. dr. sci. Asja Čelebić (Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska)
  Oblast: stomatološka protetika
  Tema predavanja: Mini dentalni implantati i njihova uloga u protetskoj rehabilitaciji

 

 1. doc. dr. sci. Naida Hadžiabdić (Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)
  Oblast: oralna hirurgija
  Tema predavanja: Antikoagulantni i antitrombocitni lijekovi u svakodnevnoj praksi stomatologa

 

 1. prof. dr. sci. Silvana Jukić Krmek (Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska)
  Oblast: dentalna patologija i endodoncija
  Tema predavanja: Obrada korijenskih kanala: gdje smo, a kuda želimo?

 

 1. doc. dr. sci. Verica Pavlić (Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina)
  Oblast: oralna medicina i parodontologija
  Tema predavanja: Primjena Er:YAG lasera u minimalno invazivnoj hirurgiji mekih tkiva

 

 1. doc. dr. sci. Tamara Perić (Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija)
  Oblast: dječija i preventivna stomatologija
  Tema predavanja: Beljenje zuba u dečijem uzrastu: mogućnosti i dileme

 

 1. prof. dr. sci. Stjepan Špalj (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Republika Hrvatska)
  Oblast: ortodoncija
  Tema predavanja: Korozija dentalnih biomaterijala – mehanizmi i implikacije

Zbog povećane zainteresovanosti novi rok za prijavu sažetaka za usmene i poster prezentacije je 21. 07. 2017. godine na e-mail adresu usfbih2016kongresi@gmail.com.

Uputstva za autore radova možete pogledati na ovom linku.

Uplata kotizacije se može vršiti na transakcijski račun Udruženja stomatologa u FBiH, broj 1610000070990043 kod Raiffeisen banke, Sarajevo, sa naznakom „kotizacija za X internacionalni simpozijum“ uz ime i prezime, ili lično u prostorijama Udruženja uz prethodnu najavu, a prema sljedećem:

do 01. 08. 2017. g. do 21. 09. 2017. g. 22-23. 09. 2017. g.
članovi Udruženja stomatologa u FBiH 40KM 60KM 80KM
članovi Udruženja stomatologa RS 40KM 60KM 80KM
stomatolozi 60KM 80KM 100KM
prezentirajući autori usmenih i poster prezentacija besplatna (uz prijavu rada do 21. 07. 2017. g.)

Kotizacija uključuje kongresni materijal, te prisustvo predavanjima, usmenim i poster prezentacijama.

Stomatološka komora FBiH će X internacionalni simpozijum iz stomatologije bodovati sa 10 bodova, referentima za usmeno izlaganje se dodjeljuje još po 3 boda a koautorima po 2 boda, dok se autorima i koautorima poster prezentacija dodjeljuje još po 2 boda.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo će X internacionalni simpozijum iz stomatologije bodovati sa 10 bodova.