Postovani članovi Udruženja,

nedavno je prema ranije datoj saglasnosti Skupštine USFBiH u Banjaluci potpisan sporazum sa Udruženjem stomatologa RS o međusobnoj saradnji na internacionalnom i nivou BiH.

 

Također, prema ranije datoj saglasnosti članova predsjedništva USFBiH, na izbornoj skupštini BaSS vijeća koja je održana tokom 22. BaSS kongresa u Solunu (Grčka), Udruženje je kao članica BaSS-a dobilo legitimne predstavnike u ovom međunarodnom tijelu, i to prof. dr. Sedina Kobašliju kao BaSS vijećnika i doc. dr. sci. Elmedina Bajrića kao zamjenika BaSS vijećnika za područje FBiH.