Poštovani članovi Udruženja stomatologa u FBiH,

u kongresnoj objavi navedenog skupa sve informacije o programu kongresa, vrednovanju skupa, visinama kotizacija i rokovima za uplatu, kao i produženom roku ponude za smještaj možete naći na navedenom linku. Program kongresa možete preuzeti ovdje.

Prezentujući autori kratke upute za prezentacije mogu pronaći ovdje.

Kolege stomatolozi, koji su do sada uplatili kotizaciju za prisustvo VI kongresu stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem, ili to namjeravaju učiniti, imaju mogućnost da u 3 rate uplate kotizaciju za prisustvo 25. BaSS kongresu koji će se 2020. godine u periodu 28-30. maja održati u Sarajevu.