Poštovani članovi Udruženja stomatologa u FBiH,

VI kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem je vrjednovan od strane Stomatološke komore FBiH, Komore doktora stomatologije RS i Stomatološke komore Kantona Sarajevo na način da se za pasivno učešće dobiva 12 bodova, (ko)autorima usmenih prezentacija dodaje se još 5 bodova, a (ko)autorima poster prezentacija još 3 boda.

Zbog povećane zainteresiranosti, rok za uplatu ranih kotizacija za učesnike kongresa produžen je do 30. 04. 2019. godine.

Sve ostale detalje vezane za preliminarni kongresni program, vrjednovanje skupa, visinama kotizacija, rokovima i nacinima za uplatu, rokovima za slanje sazetaka radova, kao i ponudi za sponzore i izlagače i smještaj posjetilaca kongresa možete naći na sljedećem linku.

Također, zbog povećane zainteresiranosti, rok za predaju sažetaka radova produžen je do 10. 04. 2019. godine. Sve informacije vezane za upute za pisanje i slanje sažetaka radova možete naći ovdje.

Dobrodošli!