Poštovani članovi Udruženja i posjetioci skupa,

u drugoj objavi V kongresa stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem koji se održava 11. i 12. 05. 2018. godine u hotelu Kardial (Teslić, Banja Vrućica), nalazi se preliminarni program kongresa.

Rok za prijavu sažetaka radova je zbog velikog interesovanja produžen do 10. 04. 2018. godine. Upute za slanje sažetaka radova se mogu naći na sljedećem linku.

Rok za uplatu kotizacija za prezentujuće autore je produžen najkasnije do 17. 04. 2018. godine. Ostale kategorije i visine kotizacija kao i rokovi za uplatu nalaze se na sljedećem linku.

Ponuda za smještaj posjetilaca u hotelu Kardial nalazi se na sljedećem linku.

Rok za prijavu sponzorstava je 31. 03. 2018. godine, a rok za uplatu sponzorstava je 30. 04. 2018. godine. Sponzorski paketi i ostali detalji nalaze se na sljedećem linku.

Informacije o uplati kotizacija, smještaja i sponzorstava nalaze se na sljedećem linku.

Stomatološka komora FBiH će prisustvo skupu vrjednovati sa 12 bodova, usmenim predavačima će se aktivnost dodatno vrjednovati sa 5 bodova, referentima poster prezentacija će se aktivnost dodatno vrjednovati sa 4 boda, a (ko)autorima usmenih i poster prezentacija će se aktivnost dodatno vrjednovati sa 3 boda.