Poštovani članovi Udruženja stomatologa u FBiH,

u kongresnoj objavi navedenog skupa sve informacije o programu kongresa, vrednovanju skupa, visinama kotizacija i rokovima za uplatu, kao i produženom roku ponude za smještaj možete naći na navedenom linku.

Prezentujući autori kratke upute za prezentacije mogu pronaći ovdje.