Poštovani članovi Udruženja stomatologa u FBiH,

ovim putem vas želimo informisati da Stomatološka komora FBiH prisustvo 25. BaSS kongresu vrednuje sa 15 bodova, referentu za usmenu prezentaciju se dodaje 6 bodova a (ko)autorima 4 boda, dok se (ko)autorima poster prezentacije dodaje 4 boda.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo prisustvo skupu vrednuje sa 12 bodova.

Detalje o načinu uplate kongresnih kotizacija možete vidjeti na sljedećem linku.

Također, ostalo je još malo vremena do 15. 03. 2020. godine, isteka roka za prijavu sažetaka, čije detalje možete vidjeti ovdje.

Dobrodošli!