Članovi USFBiH koji su zainteresovani za organizovani odlazak na 22. BaSS kongres u Solun (Grčka) koji se održava od 04. do 07. maja 2017. godine treba da se do 01. 04. 2017. godine jave na e-mail adresu: usfbih@usfbih.org.ba