U toku su aktivnosti na saradnji i radu USFBiH na nivou Bosne i Hercegovine zajedno sa Udruženjem privatnih doktora stomatologije RS-a u smislu organizacije stručnih i naučnih skupova, te djelovanju prema BaSS i FDI.