Poštovani članovi Udruženja stomatologa u FBiH,

ovim putem vas želimo informisati da Stomatološka komora FBiH prisustvo 25. BaSS kongresu vrednuje sa 15 bodova, referentu za usmenu prezentaciju se dodaje 6 bodova a (ko)autorima 4 boda, dok se (ko)autorima poster prezentacije dodaje 4 boda.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo prisustvo skupu vrednuje sa 12 bodova.

Ostalo je još oko pola mjeseca do isteka roka za uplatu rane kotizacije, čije detalje možete vidjeti na sljedećem linku.

Također, ostalo je još oko mjesec dana do isteka roka za prijavu sažetaka, čije detalje možete vidjeti ovdje.

Dobrodošli!