Poštovani članovi Udruženja stomatologa u FBiH,

ovim vas putem želimo informisati da će se u periodu 19-21. 05. 2022. godine u hotelu Hills u Sarajevu održati 25. BaSS kongres. Sve detaljnije informacije vezane za naučni, organizacioni i ostale kongresne segmente možete vidjeti na našoj web i Facebook stranici Udruženja, kao i na zvaničnoj kongresnoj web stranici.

Kongresne kotizacije mogu se uplatiti na osnovu uputa i informacija koje možete preuzeti ovdje. Isto tako se iz uputa može vidjeti da je uplatu rane kotizacije moguće obaviti u tri rate. Autori svoje sažetke radova prema uputama sa kongresne web stranice mogu slati u periodu od 01. 12. 2021. do 15. 03. 2022. godine.

Još želimo sve vas napomenuti da su prethodno uplaćene kotizacije i poslani sažeci radova preusmjereni za održavanje Kongresa u 2022. godini.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo će prisustvo skupu vrjednovati sa 10 bodova.

Lijep pozdrav svima do skorog željno očekivanog druženja!