- USFBIH - http://usfbih.org.ba -

VI kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem-kongresna objava

 

Poštovani članovi Udruženja stomatologa u FBiH,

u kongresnoj objavi navedenog skupa sve informacije o programu kongresa, vrednovanju skupa, visinama kotizacija i rokovima za uplatu, kao i produženom roku ponude za smještaj možete naći na navedenom linku [1]. Program kongresa možete preuzeti ovdje [2].

Prezentujući autori kratke upute za prezentacije mogu pronaći ovdje [3].

Kolege stomatolozi, koji su do sada uplatili kotizaciju za prisustvo VI kongresu stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem, ili to namjeravaju učiniti, imaju mogućnost da u 3 rate uplate kotizaciju za prisustvo 25. BaSS kongresu koji će se 2020. godine u periodu 28-30. maja održati u Sarajevu.