- USFBIH - http://usfbih.org.ba -

V kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem – II objava

Poštovani članovi Udruženja i posjetioci skupa,

u drugoj objavi V kongresa stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem koji se održava 11. i 12. 05. 2018. godine u hotelu Kardial (Teslić, Banja Vrućica), nalazi se preliminarni program kongresa [1].

Rok za prijavu sažetaka radova je zbog velikog interesovanja produžen do 10. 04. 2018. godine. Upute za slanje sažetaka radova se mogu naći na sljedećem linku [2].

Rok za uplatu kotizacija za prezentujuće autore je produžen najkasnije do 17. 04. 2018. godine. Ostale kategorije i visine kotizacija kao i rokovi za uplatu nalaze se na sljedećem linku [1].

Ponuda za smještaj posjetilaca u hotelu Kardial nalazi se na sljedećem linku [1].

Rok za prijavu sponzorstava je 31. 03. 2018. godine, a rok za uplatu sponzorstava je 30. 04. 2018. godine. Sponzorski paketi i ostali detalji nalaze se na sljedećem linku [1].

Informacije o uplati kotizacija, smještaja i sponzorstava nalaze se na sljedećem linku [1].

Stomatološka komora FBiH će prisustvo skupu vrjednovati sa 12 bodova, usmenim predavačima će se aktivnost dodatno vrjednovati sa 5 bodova, referentima poster prezentacija će se aktivnost dodatno vrjednovati sa 4 boda, a (ko)autorima usmenih i poster prezentacija će se aktivnost dodatno vrjednovati sa 3 boda.