- USFBIH - http://usfbih.org.ba -

Sažeci sa V kongresa stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem

Poštovani članovi Udruženja, autori i posjetioci navedenog skupa,
                   nedavno su u časopisu Stomatološki vjesnik objavljeni kongresni sažeci. Iste možete pronaći i preuzeti na sljedećem linku [1].
Srdačni pozdravi do narednih susreta!
doc. dr. sci. Elmedin Bajrić
generalni sekretar USFBiH