- USFBIH - http://usfbih.org.ba -

Ponuda za putovanje na 22. BaSS kongres

Članovi USFBiH, kao i oni članovi koji su već slali upite, mogu da se na navedenom LINKU [1] interesuju o detaljima i pogodnostima putovanja na 22. BaSS kongres u organizaciji Udruženja. Prijave za odlazak slati na e-mail adresu usfbih@usfbih.org.ba [2]