- USFBIH - http://usfbih.org.ba -

25. BaSS kongres – vrednovanje skupa, rokovi za uplatu i slanje sažetaka

Poštovani članovi Udruženja stomatologa u FBiH,

ovim putem vas želimo informisati da Stomatološka komora FBiH prisustvo 25. BaSS kongresu vrednuje sa 15 bodova, referentu za usmenu prezentaciju se dodaje 6 bodova a (ko)autorima 4 boda, dok se (ko)autorima poster prezentacije dodaje 4 boda.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo prisustvo skupu vrednuje sa 12 bodova.

Detalje o načinu uplate kongresnih kotizacija možete vidjeti na sljedećem linku [1].

Također, ostalo je još malo vremena do 15. 03. 2020. godine, isteka roka za prijavu sažetaka, čije detalje možete vidjeti ovdje [2].

Dobrodošli!