- USFBIH - http://usfbih.org.ba -

24. međunarodni stomatološki kongres u organizaciji Udruženja stomatologa Turske

Poštovani članovi Udruženja,
nedavno je u okviru 24. međunarodnog stomatološkog kongresa u organizaciji Udruženja stomatologa Turske u Ankari održan 8. sastanak Platforme za saradnju nacionalnih udruženja stomatologa susjednih zemalja.
Jedna od glavnih tema ovog sastanka je bila racionalna upotreba antibiotika u stomatologiji. Tekst zajedničke izjave članica pomenute platforme o ovoj temi donesene nakon održanog sastanka možete vidjeti ovdje [1].