- USFBIH - http://usfbih.org.ba -

11. međunarodni kongres stomatologa u organizaciji Udruženja stomatologa Italije

Poštovani članovi Udruženja,
želimo vas informisati da će se u periodu 10-12. 06. 2021. godine održati 11. međunarodni kongres stomatologa u organizaciji Udruženja stomatologa Italije.